List Rektora

Szanowni Pracownicy, Studenci i Współpracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

W tym roku mija sześćdziesiąt lat od czasu, gdy na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lutego 1950 roku powołano Akademię Lekarską w Białymstoku – pięćsetny wydział lekarski na świecie i dziesiąty w Polsce powojennej. Tegoroczny jubileusz skłania do podsumowania osiągnięć naszej Alma Mater oraz do podjęcia nowych wyzwań.

W 1951 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych. W 1953 roku powołano pierwsze kliniki, a już w 1962 roku oddano do użytku Państwowy Szpital Kliniczny. W roku 1968 utworzono Oddział Stomatologii, a w 1977 roku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Rok 1988 upłynął na powiększaniu bazy naukowo‑dydaktycznej uczelni o Dziecięcy Szpital Kliniczny. Rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny przyczyniło się do powołania w roku 1990 na Wydziale Lekarskim Oddziału Pielęgniarstwa, który w 2003 roku przekształcił się w odrębną jednostkę – w Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu). Wyzwaniem dla władz uczelni było uruchomienie w 2004 roku 6‑letniego programu nauczania w języku angielskim na kierunku lekarskim.

Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji i wdrażania nowych technologii. W 2006 roku oddano do użytku Centrum Medycyny Doświadczalnej – unikatową w Polsce bazę do prowadzenia przedklinicznych badań podstawowych i wdrożeniowych dla jednostek krajowych i międzynarodowych. W kolejnym roku rozbudowano i unowocześniono Szpital Kliniczny oraz Bibliotekę Główną. Wmurowano także kamień węgielny pod budowę gmachu Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W 2008 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozyskał środki z budżetu państwa na dalszą rozbudowę i modernizację szpitala. Rok później rozpoczęto realizację projektu: „Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno‑naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, inansowanego ze środków Unii Europejskiej.

22 marca 2008 roku Akademia Medyczna w Białymstoku uzyskała status Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nazwa w pełni oddaje uniwersytecki poziom kształcenia i badań naukowych, a także potwierdza rangę naszej Alma Mater w medycznym środowisku naukowym.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kształci profesjonalną kadrę medyczną, która znajduje zatrudnienie w Polsce, jak i poza granicami kraju. Uczelnia oferuje studia na czternastu kierunkach, realizowanych w systemach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Umożliwia wyjazdy do renomowanych uczelni za granicą, m.in. w ramach programu Erasmus oraz wspiera rozwijanie działalności naukowej, społecznej i kulturalnej.

Uniwersytet Medyczny to prestiżowa uczelnia wyższa, wyróżniająca się wśród polskichośrodków akademickich. Wysoką pozycję zawdzięcza osiągnięciom naukowym kadry oraz profesjonalnie wykształconym absolwentom. Uczelnia jest rozpoznawalna w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne międzynarodowe porozumienia o współpracy, przyjazdy ekspertów z wielu dziedzin medycyny oraz cieszące się dużą popularnością studia anglojęzyczne. Oferta edukacyjna jest dostosowywana do potrzeb rozwijającego się rynku pracy. Uniwersytet współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami i organizacjami, których nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia. Współdziała również z władzami samorządowymi, kreując pozytywny wizerunek miasta i regionu.

Wizytówką naszej Alma Mater jest siedziba – XVIII‑wieczny pałac Branickich, będący najokazalszym zabytkiem Białegostoku i Podlasia. Za szczególną dbałość o obiekt oraz udostępnianie go do zwiedzania miesięcznik „Spotkania z Zabytkami” uhonorował uczelnię nagrodą „Laur Roku 2009”.

Sukces uczelni jest sukcesem ludzi, którzy ją tworzą. Jubileusz 60‑lecia jest więc doskonałą okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszych osiągnięć. Życzę Państwu satysfakcji z dokonań naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w obchodach 60‑lecia naszej Alma Mater.

Jubileusz rozpocznie Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 Uczelni Medycznych, która odbędzie się 8 października 2010 roku. Uroczystość poprzedzi Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Jednocześnie otwieram cykl publikacji związany z rokiem jubileuszowym uczelni, który będzie się ukazywać na łamach „Medyka Białostockiego”.

Rektor UMB
Prof. dr hab. Jacek Nikliński

List Rektora