1949 - 1959

1949

 • Jerzy Sztachelski wystąpił z inicjatywą utworzenia Akademii Medycznej w Białymstoku.
 • Funkcję rektora i organizację Uczelni powierzono Tadeuszowi Kielanowskiemu.
 • Na siedzibę Uczelni przekazano pałac Branickich, a na użytek zakładów teoretycznych - budynek byłego Seminarium Nauczycielskiego, który otrzymał nazwę Collegium Primum.


1950

 • Powołano Akademię Lekarską w Białymstoku (mocą Rozprządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego) z pięćsetnym wydziałem lekarskim na świecie i dziesiątym w Polsce powojennej.
 • Powołano pierwsze zakłady nauk podstawowych: Zakład Anatomii Prawidłowej, Zakład Biologii, Zakład Chemii Ogólnej i Zakład Fizyki.
 • 2 października odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego.
 • Rozpoczęły działalność: Białostocki Oddział Zrzeszenia Studentów Polskich i Akademicki Związek Sportowy.


1951

 • Uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i przeprowadzono pierwsze przewody doktorskie.
 • Powstało Studenckie Studium Radiowe.


1952

 • Oddano do użytku Dom Studenta Nr 1.


1953

 • Bazą lokalową pierwszych klinik Akademii były szpitale: Wojewódzki Szpital im. J. Śniadeckiego i Wojewódzki Szpital im. M. Skłodowskiej-Curie.


1954

 • Oddano do użytku gmach zakładów teoretycznych, nazwany później Collegium Universum.
 • Powołano Klinikę Chorób Psychicznych na bazie lokalowej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Choroszczy.
 •  

1955

 • Wydano pierwsze dyplomy lekarza.
 • Rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego "Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku".


1956

 • Rozpoczęto wydawanie czasopisma akademickiego "Medyk Białostocki".


1957

 • Rozpoczął działalność Klub Studencki "Co Nie Co".


1958

 • Oddano do użytku budynek diagnostyczno-dydaktyczny przy ul. M. Skłodowskiej - Curie (Obecnie mieszczą się w nim zakłady i sala wykładowa Oddziału Stomatologii.


1959

 • Rozpoczął działalność Klub Studencki "Herkulesy".