1960 - 1968

1960

  • Po raz pierwszy troje absolwentów Wydziału Lekarskiego AMB uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych.


1961

  • Przeprowadzono pierwsze przewody habilitacyjne.


1962

  • Oddano do użytku Państwowy Szpital Kliniczny.


1965

  • Po raz pierwszy absolwent Wydziału Lekarskiego AMB uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.


1966

  • Bazą lokalową Kliniki Chorób Zakaźnych stał się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego.


1968

  • Na Wydziale Lekarskim powołano Oddział Stomatologii.
  • Powołano Studium Doktoranckie.