2000 - 2010

2000

 • Obchody 50-lecia działalności dydaktycznhe, naukowej i diganostyczno-leczniczej AMB.
 • Wznowiono wydanie "Medyka Białostockiego".
 • Wydział Farmaceutyczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie bilogii medycznej.
 • Na Wydziale Farmaceutycznym utworzono kierunek Dietetyka.


2001

 • Zmienion nazwę Oddzial Analityki Medycznej na Oddział Medycyny Laboratoryjnej.


2003

 • Utworzono Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji.
 • Powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia z kierunkami studiów: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne, Zdrowie Publiczne - specjalność Dietetyka, Zdrowie Publiczne - specjalność Ratownictwo Medyczne.
 • Rektor AMB, profesor Jan Górski został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.


2004

 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk farmaceutycznych.
 • Na Wydziale Lekarskim wprowadzono Oddział nauczania w języku angielskim.


2005

 • Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej utworzono Studia Doktoranckie.
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie bilogii medycznej.


2006

 • Oddano do użytku budynek Centrum Medycyny Doświadczalnej.
 • "Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku" zaczęły wychodzić pod nowym tytułem - "Advances in Medical Sciences".
 • Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych.
 • Uczelnia stała się siedzibą redakcji międzynardowego czasopisma "Folia Histochemica et Cytobiologica", indeksowanego w Current Contens.
 • Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.


2007

 • Na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia powołano kierunek Elektroradiologia.
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obchodził Jubileusz XXX‑lecia działalności.
 • Oddano do użytku na terenie SPSK lądowisko dla helikoptera sanitarnego.
 • W SPSK oddano do użytku nowy pawilon, w którym znajdują się: Klinika Rehabilitacji, Klinika Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej i Klinika Hematologii.
 • Ukończono renowację Gmachu Głównego Uczelni (d. pałac Branickich) i zainstalowano nocne oświetlenie tego obiektu.
 • Wyposażono czytelnię studencką i zainstalowano nowe urządzenia informatyczne.
 • Położono kamień węgielny pod budowę budynku Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
 • Funkcjonujące na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia specjalności – Dietetyka i Ratownictwo Medyczne stały się kierunkami studiów.
 • W parametryzacji uczelni medycznych, wprowadzonej przez MNiSW, Wydział Lekarski AMB uzyskał pierwszą lokatę, a Wydział Farmaceutyczny lokatę czwartą.
 • Uczelnia uzyskała tytuł inwestycyjny do budowy gmachu Wydziału Farmaceutycznego.
 • W SPSK uruchomiono Samodzielny Oddział Ratunkowy. Dokonano adaptacji i dobudowy pomieszczeń dla tego oddziału.


2008

 • Rektorem AMB został: prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński.
 • 22 III - decyzją Prezydenta RP Akademia Medyczna w Białymstoku została przemianowana na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 • Zmiana nazwy Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.
 • Utworzono kierunki studiów: Techniki Dentystyczne – na Wydziale Lekarskim i Kosmetologia – na Wydziale Farmaceutycznym.
 • Podpisanie umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i State Pharmaceutical University, Charków, Ukraina.
 • Otwarcie wyremontowanych Klinik: Ginekologii, Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości.
 • Jubileusz V-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • Jubileusz 50 LAT Klubu „Co nie Co”.
 • Jubileusz 45-lecia działalności Studium Języków Obcych.
 • Podpisanie umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i University of Caen Lower-Normandy, Francja.
 • Podpisanie umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i University of San Pablo CEU, Hiszpania.
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Górski otrzymał Godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz medal Napoleona Cybulskiego.
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński otrzymał godność doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Mińsku.
 • Podpisanie umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Faculty of Chemistry of University of Latvia, Ryga, Łotwa.
 • Podpisanie umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Instytutem Farmakologii i Biochemii NAN, Grodno, Białoruś.
 • Arcybiskup Edward Ozorowski został uhonorowany Medalem Pamiątkowym nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, promocje doktorów nauk.


2009

 • Otwarto Klinikę Rehabilitacji.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał Laur Roku 2009 miesięcznika „Spotkania z zabytkami” za udostępnienie do zwiedzania siedziby uczelni - dawnego pałacu Branickich i za szczególną dbałość o ten zabytek.
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.


2010

 • Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał uprawnienia do nadawania doktora nauk o zdrowiu.
 • Uzyskanie przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim uprawnień habilitacyjnych z zakresu stomatologii.