1990 - 1999

1990

  • Aula Wielka pałacu Branickich otrzymała wystrój wzorowany na kanonach funkcjonujących w XIX wieku.


1991

  • Wydano pierwsze dyplomy magistra farmacji.


1993

  • Po raz pierwszy absolwent Oddziału Analityki Medycznej otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego.


1996

  • Po raz pierwszy absolwent Wydziału Farmaceutycznego uzyskał stopień naukowy doktora.


1997

  • Powołano Samodzielną Pracownię Historii Medycyny i Farmacji z ekspozucją muzealną.


1999

  • Na Wydziale Lekarskim powołano Oddział Pielęgniarstwa.
  • Oddano do użytku budynek Collegium Novum.