1973 - 1978

1973

  • Pierwsi absolwenci Oddziału Stomatologii otrzymali dyplom lekarza stomatologa.


1974

  • Po raz pierwszy absolwent Wydziału Lekarskiego otrzymał tytuł naukowy profesora.
  • Powołano Studenckie Towarzystwo Naukowe.


1975

  • Odbyła się 25.jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.
  • Wydano album okolicznościowy "25 lat Akademii Medycznej w Białymstoku".
  • Przekazano do użytku Halę Sportową.


1976

  • Akademia Medyczna w Białymstoku została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II Klasy.


1977

  • Powołano Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i dokonano naboru na I rok studiów Oddziału Analityki Medycznej.


1978

  • Po raz pierwszy absolwent Oddziału Stomatologii uzyskał stopień naukowy doktora.