1980 - 1989

1980

  • Oddano do użytku Dom Studenta Nr 2.


1981

  • Absolwent AMB - Tadeusz Szelachowski został Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.


1982

  • Oddano do użytku budynek Collegium Pathologicum.
  • Wydano pierwsze dyplomy magistra analityki medycznej.


1985

  • Absolwent uczelni - Tadeusz Szelachowski został wiceprzewodniczącym Rady Państwa.
  • Absolwent AMB - Mirosław Cybulko został Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.


1986

  • Po raz pierwszy absolwent Oddziału Analityki Medycznej otrzymał stopień doktora.


1987

  • Dokonano naboru na I rok studiów kierunku Farmacja.


1988

  • Oddano do użytku Dziecięcy Szpital Kliniczny.


1989

  • Andrzej Kaliciński został wybrany senatorem RP.